Telugu Whatsapp Group's Link's

తెలుగు వాట్సాప్ సమూహాల లింక్స్ :
మన తెలుగు సమూహల్ని  16 విభాగాలు గా విభజించడం జరిగినది..
ఒక విభాగానికి ఒక్కొక ప్రత్యేకత ఉంది.. అందువల్ల దేనికి సంభందించిన విషయాలను ఆయా సమూహాల లో పొందు పరచడం జరుగుతుంది.... అందువల్ల ఈ అవకాశాన్ని అందరూ సఁద్వినియోగపరచుకోని విజ్ఞానాన్ని పొందగలరని మనవి..

గమనిక : ఒక్కక్క విభాగాని కి సంబంధించిన సమూహం పూర్తిగా నిండి పోవడం వలన
సమూహం 1, 2,3... అని పెట్టడం జరిగింది..

అంటే ఒక విభాగానికి సంభందించిన సమూహాల లో ఒక సమూహం లో మాత్రమే చేరండి ...

అంటే ఆ విధంగా 16 విభాగాల్ని వినియోగ పరచుకోండి...

వివరాలకు సంప్రదించండి...

మీ అడ్మిన్
రాంకర్రి
8096339900

-------------------------------------------------------------------------------

1. అమ్మకు ప్రేమతో :అమ్మ ప్రేమ పాలకంటే స్వచ్చమైంది.ఎవరో ఒకరు ఏదో ఒక సందర్భంలో మనల్ని బాధపెట్టేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. కాని మనం కోపంతో ఎప్పుడైనా కసురుకున్నా - మనల్ని ఏ మాత్రం బాధపెట్టని, అసలు ఆ ఆలోచనే రానివ్వని ఒకేఒక వ్యక్తి అమ్మ. మనం ఎదుటి వ్యక్తిలో లోపాల్ని వెతుకుతాం - కాని మనలో ఎన్ని లోపాలున్నా మనల్ని ప్రేమించేది అమ్మ ఒక్కటే. అందుకే అమ్మంటే నాకు మాత్రమే కాదు అందరికీ ప్రాణం...


అందుకే అమ్మ కోసం ఈ వాట్సాప్ సమూహం...

సమూహం 1 :
https://chat.whatsapp.com/JFZWiShqj2SLIhfAiwg2ke

సమూహం 2 :
https://chat.whatsapp.com/HKBkcFyAHZmFBVgqoeeBYp

సమూహం 3 :
https://chat.whatsapp.com/CqsHNoUYM7uDZ22FueA1A6


--------------------------------------------------------------------------------

2. నాన్నకు ప్రేమతో

నాన్న అన్న పదము కన్న

కమ్మగ వుండదు ఆ వెన్న
లక్షం వైపు దూసుకెళ్ళే బాణం మనమైనా
నాన్నలాంటి విల్లే లేక పోతే దాని ఫలితం సున్నా
నాన్న పెంపకములో కఠినత్వం వున్న
ఆ పెంపకానికి కారణం 


రేపటి మన భవిష్యత్తుకు ఆయన పడే తపన

రేపటి మనకు నిలువుటద్దం నాన్న
అలాంటి నాన్న దేవుడి కన్న మిన్న .

అందుకే నాన్న కోసం ఈ వాట్సాప్ సమూహం...

సమూహం 1 :
https://chat.whatsapp.com/DwFuImh3X3h2uLcjMf2v1C

సమూహం 2 :
https://chat.whatsapp.com/IBWrJW9IdVlGQxd5DHQ2PW

సమూహం 3 :
https://chat.whatsapp.com/6yk9ls5VsGYFFZjOsT3gdu

--------------------------------------------------------------------------------

3. నేటి మంచి మాటఈ మకిలి పట్టిన సమాజం చెడుతో నిండి వుంది ...
దాని నుండి మనం మంచిని వెతికే ప్రయత్నమే..

◆◆ నేటి మంచి మాట..👌 ◆◆

ఈ సమూహం...


నీతి వాక్యాలు, మంచి మాటలు, సూక్తులు, నీతిని తెలియ చేసే వ్యాసాలు మరియు కథలు ...పంచుకోవడానికి మంచి వేదిక

సమూహం 1 :
https://chat.whatsapp.com/22PMhYqB27BFwKtFXcvUZE

సమూహం 2 :
https://chat.whatsapp.com/9aoVlbiuDhZ10L9IJhtyXH


సమూహం 3 :
https://chat.whatsapp.com/8sAwy3qXxmm1n8M93SNp3g

--------------------------------------------------------------------------------

4. అహం బ్రహ్మస్మి యోగిరాం జీఓ.. హిందూ సోదరా... రా... సమూహం లో చేరు.... పరదేశ సంస్కృతి తో మకిలి పట్టిన సమాజం నుండి మన హిందుత్వాన్నీ కాపాడుకోందాం....
ఈ సమూహాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి గల ఉధ్యేశం :
భ్రష్టు పట్టిన ఈ నేటి సమాజం నుండి నా సనాతన ధర్మాన్ని సంరక్షించు కోవడం కోసం ప్రారంభించినదే...
*అహం బ్రహ్మస్మి* వాట్సాప్ సమూహం
యజుర్వేదంలోని బృహదారణ్యకోపనిషత్తు 'అహం బ్రహ్మస్మి' అని చెప్పింది.
’అహం బ్రహ్మ అస్మి'
అంటే నేను 'బ్రహ్మ' అగుగాక అని,
బ్రహ్మ జ్ఞానం సంపాదించాలని అంతరార్థం.
నేనే బ్రహ్మను అంటే నాలోనే 'బ్రహ్మ' ఉన్నాడనే భావన రావాలి.
నేనే బ్రహ్మను, నేను ఏం చేసిన అది బ్రహ్మాజ్ఞ అంటే కుదరదు!
అయితే నిశ్చయంగా మనం 'బ్రహ్మమే"!
దీని ప్రకారం బ్రహ్మ ఎవరో కాదు, నేనే అని ఈ ఉపనిషత్తు వాక్యం చెబుతుంది...
ఏమి చేసినా , మాట్లాడినా నా ప్రతీ హిందువు మనసా, వాచా, కర్మణా అంతరాత్మ చెప్పిందే చేస్తారు...
అందుకే నా ప్రతీ హిందువు... *బ్రహ్మమే*
అందువల్లనే మన హిందూ సమూహానికి
*అహం బ్రహ్మస్మి* అని పేరు పెట్టడం జరిగింది...

సమూహాన్ని చూసిన ప్రతీ సారీ మనం *బ్రహ్మమే* అని గుర్తు కు వస్తుంటుంది...

సమూహం 1 :
https://chat.whatsapp.com/6RdUJg0nLV01Un1fzDjQEy

సమూహం 2 :
https://chat.whatsapp.com/J1nfk9WQ7uTBsGxtwke1Nm

సమూహం 3 :
https://chat.whatsapp.com/1OfcVbH94wGGFPyh4KGEdg


సమూహం 4 :
https://chat.whatsapp.com/BD7V63onFqi9F3BNzmbkIY

-------------------------------------------------------------------------------

5. ఉద్యోగ సోపానం
విద్య మరియు ఉద్యోగానికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్స్ ను ఇక్కడ ప్రచురించడం జరుగుతుంది...


సమూహం 1 :
https://chat.whatsapp.com/6p2i6hQRm2l0DS37MzjFo4

సమూహం 2 :
https://chat.whatsapp.com/4WjP70t0119C8nJrgikRgI

సమూహం 3 :
https://chat.whatsapp.com/J0OvZ6f2CfE8FSceKxNxUy

-------------------------------------------------------------------------------

6. నేటి ముఖ్యాంశాలుప్రపంచం లో జరిగే వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు ఇందులో  పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది...

మీరు లేటెస్ట్ updates ని ఎప్పటికప్పుడు ఈ సమూహం ద్వారా పొందవచ్చును...

సమూహం 1 :
https://chat.whatsapp.com/9IOusrCwNwi5AWesheuPwA

సమూహం 2 :
https://chat.whatsapp.com/233MjBWzVG3Gr69ytJWQmX

సమూహం 3 :
https://chat.whatsapp.com/ISPOqso4nzyErUCTXX18H0

-------------------------------------------------------------------------------

7. సాంకేతిక విజ్ఞానంటెక్నాలజీ కి సంభందించిన విషయాలను తెలుగు లో అందించడానికి మన ముందుకు వచ్చిన

మొట్ట మొదటి వాట్సాప్ సమూహం...

ఇందులో సాంకేతిక విజ్ఞానం అంటే టెక్నాలజీ కి సంభందించిన ప్రతి విషయాన్ని ఇక్కడ పొందు పరచడం జరుగుతుంది...


అలాగే మీకు ఏదయినా టెక్నాలజీ కి సంభందించిన సందేహం వస్తే ఈ సమూహం లో అడిగి తెలుసుకోవచ్చును...

సమూహం 1 :
https://chat.whatsapp.com/4TJupkP7c6pFMQdEPtOhhD

సమూహం 2 :
https://chat.whatsapp.com/34RiLyO2xzM4QbM1hLaUtu

సమూహం 3 :
https://chat.whatsapp.com/20otaAA2Vm80EhMdUntxid

-------------------------------------------------------------------------------

8. ఎందుకు ? ఏమిటి ? ఎలా ? 'ఎందుకు?  ఏమిటి? ఎలా?'  ఈ మూడు ప్రశ్నలు జ్ఞాన భీజములు. ఈ ప్రశ్నా భీజాలు మనిషి మెదడులో మొలకెత్తినచో ఆ మనిషి మహా వృక్షం వలె మహాజ్ఞాని కాగలడు. కానీ ప్రశ్నా భీజాలు మొలకెత్తని మనిషి మెదడు ఒక విధంగా సారంలేని మట్టి లాంటిది. ఎందుకంటే 'ప్రశ్న తోడ బుట్టున్ జ్ఞానంబు' అన్నారు. ప్రశ్నించడం చేతగాని వాడు చలనం లేని రాయితో సమానం.

       'నేను ఎక్కడ ఉన్నాను ?' అని ప్రశ్నించుకుంటే నీవు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలుస్తుంది. ప్రశ్న దారి చూపిస్తుంది. కానీ 'నేను ఏమి చేయాలి?' అని ఎవ్వరినీ అడగకు. ఎందుకంటే నీకంటూ ఒక క్లారిటీ వుండాలి.

       కపలివస్తు లేక లుంబిని (ఇప్పుడు నేపాల్) లో పుట్టిన సిద్ధార్థుడు ఒక రోజు పుర వీధులలో రథం మీద సంచరించుచు తెల్లజుట్టుతో కర్రపట్టుకుని వంగి నడుస్తున్న ఒక ముసలివాణ్ణి, నలుగురు మోస్తున్న ఒక శవాన్ని, ఒక బిక్షగాణ్ణి చూసి చలించిపోయి 'అసలు మనషి దు:ఖానికి కారణం ఏమిటి?' అని ప్రశ్నించుకున్నాడు. అంతే ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం కోసం తపస్సు చేసి, జ్ఞానాన్ని పొంది సిద్ధార్థుడు బుద్ధుడుగా మారాడు. ఒక ప్రశ్న యువరాజు సిద్ధార్థుడుని బుద్ధునిగా మార్చింది.

       ప్రపంచంలో ఇప్పుడు మనం అనుభవిస్తున్న ఎన్నో సౌకర్యాలు మరియు సాధనాలు ప్రశ్న నుంచి ఉద్భవించినవే. ప్రశ్న మానవ సోదనకు మూలం. అసలు ప్రశ్నే లేకుంటే మనుగడే లేదు. ఇందులో పొందుపరచిన విషయాలు ఎందరో శాస్త్రవేత్తలు మరియు శాస్త్రజ్ఞులు పరిశీలించి, పరిశోధించి చెప్పబడినవి....


సమూహం 1 :
https://chat.whatsapp.com/DSx8a3H2fFJIrIXOayFwNk

సమూహం 2 :
https://chat.whatsapp.com/IRzN3alqMJNGqyILJNyNT7

సమూహం 3 :
https://chat.whatsapp.com/6RbNh4Lu7vi5rI6wW8SXFN

సమూహం ౪ :
https://chat.whatsapp.com/K1ULXNo2uTg4OPhMhQRLh8

సమూహం ౫ :
https://chat.whatsapp.com/7HDEKOcVS4Y0x4PgWNKB0B

-------------------------------------------------------------------------------

9. వైద్య రత్నాకరం
*ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యము.*
మనిషికి ఏమిటి ఉన్నా ,
ఎన్ని ఉన్నా,
ఆరోగ్యముగా లేకపోతే
ఎందుకు పనికిరాడు .
ఆరోగ్యము గా ఉంటే అడివిలోనైనా బ్రతికేయగలడు .
మనిషికే కాదు ప్రపంచములో ప్రతిజీవికి ఇదే సూత్రము జీవన మనుగడలో ముఖ్యమైనది .
మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి .
ఏ రోగాలు రాకుండా ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి .
జబ్బు వచ్చిన వెంటనే తగిన చికిత్స తీసుకోవాలి .
బ్రతికినన్నాళ్ళు హాయిగా ఆరోగ్యము గా బ్రతకాలన్నదే నిజమైన జీవన విధానము .
అందుకే ఈ *వైద్య రత్నాకరం*


*వైద్య రత్నాకరం సమూహ మిత్రులకు నమస్కారం...,*

మిత్రులారా...

*వైద్య రత్నాకరం* అంటే *ఆరోగ్యానికి* సంబంధించినది...
కావున మీకు ఏవయినా ఆరోగ్యనికి సంభందించిన విషయాల గురించి ఏదయినా తెలుసు కోవాలి అనుకున్నా, లేదా ఏదయినా ప్రాబ్లం వచ్చిన గాబరా పడకండి.....
మీకు నేను ఉన్నా...
మీ డాక్టర్ మీ సందేహాన్ని అలాగే మీ ప్రాబ్లం ని సాల్వ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తారు..
అందుకు
*మీ ప్రాబ్లం ని అడ్మిన్ కి పంపాలి....*
మీరు అడిగే ప్రశ్నకి సమాధానం సమూహం లోనే ఇవ్వబడుతుంది...
దాని వాళ్ళ మిగతా మిత్రులకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది...

ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోండి...

సమూహం 1 :
https://chat.whatsapp.com/HGDJeMak9Tg8GGaA9UWIzZ

సమూహం 2 :
https://chat.whatsapp.com/AvShq5A6fQe1Iep4tMs4CP

సమూహం 3 :
https://chat.whatsapp.com/EGV5l5Eykue6hs37qGgZSv

సమూహం 4 :
https://chat.whatsapp.com/LQmL2l1fxVhGlfSIRupThA

సమూహం 5 :
https://chat.whatsapp.com/9toc5jc1paJ3Z6SiT6sfbi

సమూహం 6 :
https://chat.whatsapp.com/Cco2GyVzdKRKWTrPzo6Edw


సమూహం 7 :
https://chat.whatsapp.com/9NSFIPSlCRW9b8VhnlmZ9E


సమూహం 8 :
https://chat.whatsapp.com/GsGC0cDVOl145TLJxSft3P


సమూహం 9 :
https://chat.whatsapp.com/DqK0Z5NnMVw3v8DHmCiMOx

సమూహం 10 :
https://chat.whatsapp.com/L5R1PgTIACg6YcJ6YqSKxa

-------------------------------------------------------------------------------

10. మన తెలుగు పాటలుప్రతి జీవికి సంగీతం ఒక దివ్య ఔషదంలా పనిచేస్తుందంటే సందేహం లేదు,
మనం ఏదైనా పాటను వినేటప్పుడు నచ్చితే, ఆ పాటలో లీనమైన మనసు మన స్వరంతో శ్రుతి కలిపేస్తుంది.
మంచి సాహిత్యం మరియు సంగీతం కలగలిసిన పాట వింటే ఎంతో ఆనందం గా వుంటుంది కదా !
ఆ పాట మనం పాడుకుంటే ఎంతో మనో ఉల్లాసంగా వుంటుంది కదా !
మరి ఆ పాటలు పాడుకోవాలంటే మనకు ఆ పాటలు రావాలి కదా...
కొంత మందికి పాటలు పడుకోవాలని వుంటుంది కాని..,
పూర్తిగా పాడలేరు, కొంత వరకు మాత్రమే వస్తుంది...
అందుకే అందరికి మన తెలుగు పాటలు అందుభాటులో ఉండాలనే ఉద్దేశ్యంతో మన తెలుగు పాటలని అచ్చ తెలుగు లో వాట్సాప్ ద్వారా మన తెలుగు పాటలు అనే వాట్సాప్ లో అందించడం జరుగుతుంది...

ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ఈ వాట్సాప్ ఉపయోగించని వారు ఎవరు వుండటం లేదు అలాగే మీరు ఎప్పుడయినా ఎక్కడయినా మన తెలుగు పాటలు వాట్సాప్ సమూహం లో చూస్తూ మరియు వింటూ నేర్చుకుని సులువుగా పాడుకోవచ్చని ముఖ్య ఉద్యేశ్యం తో దీనిని ప్రారంభించండం జరిగింది...

సమూహం 1 :
https://chat.whatsapp.com/556hQNId1G53u52ynlJ05e

సమూహం 2 :
https://chat.whatsapp.com/75QYvfgILS54vV4ICSMhnO

సమూహం 3 :
https://chat.whatsapp.com/JzVmYeBRuZjFK4F0k3e2A2

సమూహం 4 :
https://chat.whatsapp.com/6DinUY5fW7e1m5Rk0epor1

సమూహం 5 :
https://chat.whatsapp.com/HRRmGUiBtwHEXOiUI6k5tR

----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

11. హాస్యం :ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరిచే నవ్వు.


నవ్వు ఒక భోగం...

నవ్వించడం యోగం...

నవ్వలేకపోవడం రోగం అన్నారు...
నవ్వు గురించి తెలిసిన మహానుభావులు.

నవ్వు ఓ మనిషి తనకు తాను తయారుచేసుకునే అద్భుత సౌందర్య సాధనం.

నవ్వుకు మరే ఇతర సౌందర్య సాధనమూ సాటి రాలేదు.

నవ్వు వల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు దాగున్నాయి. మానసికొల్లాసం..మనస్సుకు విశ్రాంతి కలుగుతుంది.

హాస్య సంఘటనల గురించి చర్చించండి. ఎంతటి ఒత్తిడి ఉన్నా సరే..ఇలాగే మాయమై పోతుంది.

ఏ విషయాలు ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయో..
హాస్యాన్ని అందిస్తాయో వాటిని ఆస్వాదించండి.
హాస్య కథలు చదవడం...
జోక్స్ చెప్పుకోవడం..
వినడం ఇలా చేస్తే ఉత్సాహం కలిగిస్తుంది.

నవ్వడం వల్ల ఎండోర్ఫిన్స్‌ విడుదలవుతాయి.
ఇవి ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి తోడ్పడతాయి.
నవ్వు వల్ల విడుదలయ్యే ఎండోర్ఫిన్స్‌ వల్ల మూడ్‌ లిఫ్ట్‌ అవుతుంది.ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది.

నవ్వు వల్ల మనుషుల మధ్య ఉండే మనస్పర్థలు తొలగిపోతాయి. దానివల్ల ఇద్దరి మధ్య స్నేహపూర్వక వాతావరణం ఏర్పడుతుంది.

హాయిగా నవ్వడం వల్ల ఏకాగ్రత కుదురుతుంది.

మల్టీ టాస్క్‌ కూడా చేయగల శక్తి లభిస్తుంది.

హార్ట్‌రేట్‌ని తగ్గించి శరీరం ఉపశమనం పొందేందుకు తోడ్పడుతుంది.

బ్లడ్‌
ప్రెషర్‌ను తగ్గించడంలో నవ్వు ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది.

ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది.

మనస్పూర్తిగా నవ్వే నవ్వు ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుంది.

నవ్వు సులభంగా ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాప్తి చెందుతుంది.

నవ్వు

మనం ఆరోగ్యం గా ఉండటానికి ప్రధాన పాత్ర వహిస్తుంది...

మరీ మనం అలా నవ్వుకోడానికి మనకు మార్గం ఉండాలి కదా

అందుకే మన ఈ *హాస్యం* సమూహం...

సమూహం 1 :
https://chat.whatsapp.com/1n1KnFwKoKE8hVnnwIGiXO

సమూహం 2 :
https://chat.whatsapp.com/4DPoNBDjL975rqrqJTbrVB

సమూహం 3 :
https://chat.whatsapp.com/4gbbApAy2rk7oTW9VlepkM

-----------------------------------------------------------------------------------

12. ఎడమ చేతి వాటం వాళ్ళ సంఘం ( Left Handers Club )
🤚🏻🤚🏻🤚🏻🤚🏻🤚🏻🤚🏻🤚🏻🤚🏻🤚🏻🤚🏻🤚🏻🤚🏻🤚🏻🤚🏻🤚🏻🤚🏻🤚🏻
ఇండియన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ క్లబ్* ద్వారా ఈ వాట్సాప్ సమూహాన్ని నిర్మించడం జరిగింది...
ఈ సమూహం లో అవకాశం ఎడమ చేతి వాళ్లకు మాత్రమే...
మీరు *ఎడమ చేతి వాటం* వాళ్ళు ఐతెయ్..!
మీరు *ఇండియన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ క్లబ్* లో *ఉచితం* గా చేరాలి అనుకుంటే...!
మీకు త్వరలో *అప్లీకేషన్ ఫారం లింక్* ఇస్తాము...
మీరు ఆ ఫారం నింపి పంపితే మిమ్మల్ని కుడా
*మా మన ఇండియన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ క్లబ్* లో *ఉచితం* గా చేర్చుకుంటాము...

( ఇండియన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ క్లబ్ లో చేరడానికి ఈ లింక్ ను క్లిక్ చేయండి )

సమూహం 1 :
https://chat.whatsapp.com/KCDOkxqrcSvCQYIdbQ1u34

---------------------------------------------------------------------------------

13. తెలుగు వాట్సాప్ అడ్మిన్ సంఘం

అడ్మిన్ల సంఘం ( ITWGA )
ఇంటర్నేషనల్ తెలుగు వాట్సాప్ గ్రూప్స్ అసోసియేషన్

ఇది కేవలం తెలుగు వాట్సాప్ సమూహలను నిర్వహిస్తున్నఅడ్మిన్లకు మాత్రమే..

కావున మీరు నిర్వహించే సమూహల పేరు ను అలాగేయ్ వాటి ఉపయోగం తెలిపి  ఈ *అంతర్జాతీయ తెలుగు వాట్సాప్ సమూహ అసోసియేషన్* గ్రూప్ లో చేరండి.

అలాగేయ్ మీరు ఇతర సమూహాలలో ఉన్నట్లయితే ఆ సమూహ అడ్మిన్లకు తెలియచేయండి...

మీకు ఇతర వివరాలకు అవసరం అనుకుంటే... సంప్రదించండి...

సమూహం 1 :
https://chat.whatsapp.com/6vQuhDDM9pG7d6L3jXFPvX

సమూహం 2 :
https://chat.whatsapp.com/KNvCnPN0HLlBdLgjGSUDm7

---------------------------------------------------------------------------------


14.  A Chance in the Movie World

Provides a bridge between Artists and Talent Hunters.

సినిమా మరియు సీరియల్ లలో నాటించాలని ఉందా...?

ఒక్క ఛాన్స్ అని సినిమా ఆఫీసుల చుట్టూ తిరుగుతున్నారా..?
  
ఇప్పటి వరకు చాలా సినిమా ఆఫీస్ ల చుట్టూ తిరిగి అలసి పోయారా...?

ఏది నిజమో.. ఏది అబద్ధమో తెలియడం లేదా..?

మూవీ ఆడిషన్ష్ ఎక్కడ, ఎప్పుడు జరుగుతాయో తెలియడం లేదా..* ?

మాయ మాటలు నమ్మి మోస పోయింది చాలు....

సమయాన్ని వృధా చేసుకుంది చాలు...


●●●●●●●

చింతవలదు....

మీ కళలను సాకారం చేయడానికి...
మీ ముందుకు తీసుకువచ్చాం...

A Chance in the Movie World
Provides a bridge between Artists and Talent Hunters.

ఇది ఉచిత సర్వీస్ మాత్రమే... ఎటువంటి ఛార్జ్ లు ఉండవు...

నటులను చలన చిత్ర రంగానికి పరిచయం చేయాలనే ఉధ్యేశం తో ప్రారంభించడం జరిగింది...

*ఎలా...?*

మేము ప్రతీ సినిమా ఆఫీస్ మరియు నుండి సినిమా అవకాశాలను చేకరించి... మీకు పంపడం జరుగుతుంది...

నిజమైన అవకాశాలను కనుగొని మిమ్మల్ని సినిమాలకు పరిచయం చేయడం జరుగుతుంది...

తద్వారా ఫేక్ ఛాన్స్ ను అరికట్ట వచ్చును....

చాల మంది మూవీ ఛాన్స్ అని గ్రూప్స్ తాయారు చేసి జనం అందరినీ అందులో ఆడ్ చేస్తున్నారు...

అందులో కొంత మంది ఛాన్స్ లు వున్నాయి ...

మీ ఫొటోస్ వాట్సాప్ చేయమని కోరుతున్నారు... 

99% ఫేక్ వే....

దయచేసి మహిళలు జాగ్రతగా ఉండండి .. మోస పోకండి...

చాలా మంది డైరెక్టర్స్ మని, కాస్టింగ్ డైరెక్టర్స్ అనీ, ప్రొడ్యూసర్స్ అని చెప్పుకుంటున్నారు... జాగ్రత్త పడండి...

వీటిని అరికట్టడానీకె 

మన ఈ NGO...

◆◆◆

మీరు చేయాల్సింది.. మీ అప్లికేషన్ ని నింపడం మాత్రమే ...

ఏ విధమైన ఫొటోస్ , వీడియోస్ వద్దు...
మీ యొక్క అనుభవాన్ని మాత్రం పొందు పరచండి....

మీ మెయిల్ ఐ డీ మాత్రం కరెక్ట్ గా ఇవ్వండి..

కాస్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెయిల్ చేయడం జరుగుతుంది...

ఇది మొత్తం ఆన్లైన్ లో మాత్రమే జరుగుతుంది...

గమనించగలరు....

మీరు ఇందులో చేరడానికి ఈ కిందనే ఉన్న లింక్ ద్వారా చేరి అప్లై చేసుకోండి..

★★★


నూతన నటీ నటులుగా అవకాశం కోసం ఎదురుస్తున్న వాళ్ళకి ఇదొక చక్కటి వేదిక..


తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ లో ఎక్కడయినా అవకాశలు ఉంటే ఇక్కడ తెలియచేయడం జరుగుతుంది...

అప్లికేషన్ :


సమూహం 1 :
https://chat.whatsapp.com/KPKr8eHgBAfFykC1fMWglq

సమూహం 2 :
https://chat.whatsapp.com/HMNiuIyC2MuLNQ0IxBH0RH

---------------------------------------------------------------------------------

15. తెలుగు భాషా సంరక్షణ వేదిక


తెలుగు  సంరక్షణ వేదిక
నా మాట తెలుగు మాట – నా బాట తెలుగు బాట

తెలుగు భాషాభిమనులయిన నా ప్రియ మిత్రులందరికీ నమస్కారం...

తెలుగుభాష పేరు మీద
తెలుగు భాష అభివృధి లో భాగంగా
మాతృభాషా సంరక్షణ వేదిక అనే
 ఒక వాట్స్ యాప్ ( whatsapp) సమూహం ( Group ) ప్రారంభిస్తున్నాం...
తెలుగు భాషాభిమనులయిన, తెలుగు భాష అభివృధి కోసం కృషి చేసే ప్రతి వారు ఈ సమూహం ( whatsapp Group ) లో చేరవచ్చును...

అనవసరమైన విషయాలకోసం సమయం వృధా చేసే వాళ్ళు దీనికి అనర్హులు ...

ఈ సమూహం తెలుగు లో తెలుగుభాష గురించి మాత్రమే చర్చించడం జరుగుతుంది, కావున తెలుగు భాష మీద అభిమానం ఉన్నవాళ్ళు, మరియు తెలుగు భాష మీద పట్టు ఉన్నవాళ్ళు మాత్రమే ఈ సమూహం లో చేరాలని మనవి...


🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

మాతృభాషా సంరక్షణ వేదిక లో చేరిన నా సోదర, సోదరీమణులయిన

మన తెలుగు తల్లి బిడ్డలందరికీ నమస్సుమాంజలి....

మన మాట తెలుగు మాట - మన బాట తెలుగు బాట

మనం తెలుగు తల్లి బిడ్డలం....

మన తెలుగు భాష రక్షణ మన భాద్యత ---

అందుకే 

ఈ తెలుగు సంరక్షణ వేదిక ( మాతృభాషా సంరక్షణ వేదిక )..,

మనం ప్రతి ఒక్కరం సైనుకుని వలె 

తెలుగుభాషాభివృద్ది కోసం పాటు పడాలి ..

మన తెలుగు తల్లి ఋణం తీర్చుకోవాలి ...

ప్రతి ఒక్కరు కలిసి మెలసి ఈ అభివృధిని సాధించాలి...

ఉదయం నుండి పడుకునే వరకు తెలుగు లోనే మాట్లాడాలి ..

అవసరం ఉన్నంతవరకు మాత్రమె అంటే తప్పనిసరి అయితే తప్ప అన్య భాష ఉపయోగించరాదు ..

మనం ఉదయం లేచిన దగ్గర నుండి పడుకునే వరకు ఆంగ్ల పదాలనే వాడుతున్నాం..

ఈరోజు నుండి మన మాతృభాషా లోనే మాట్లాడుదాం ......

మనం మారి, సమాజాన్ని మార్చుదాం,.........

జై తెలుగు తల్లి .. జై జై తెలుగు తల్లి....

సమూహం 1 :
https://chat.whatsapp.com/2dgsG9GLb0S03IHOSgZR0d

సమూహం 2 :
https://chat.whatsapp.com/2HFOoBiCFQq28sdkjNINW7

సమూహం 3 :
https://chat.whatsapp.com/61Xpj132u4f8D9fxlISWYo

----------------------------------------------------------------------------------


16. తెలుగు గ్రంథాలయం :


ఇక్కడ అన్ని (పిడిఎఫ్) పుస్తకాలు దొరుకును.

చినిగిన చొక్కా అయినా తొడుక్కో ఒక్క మంచి పుస్తకం కొనుక్కో ..అన్నారు కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు.

 ఈ కంప్యూటర్ యుగంలో ఇంటర్ నెట్ లు, బ్లాగులు, ఫేస్ బుక్ లు, వాట్సాప్ లో పడి కొనడం మాట పక్కన పెడితే ఉన్న పుస్తకాలనే చదవడానికి సమయం ఉండటం లేదు..

ఒకవేళ మనం చదవాలి అనుకున్నా గ్రంథాలయం కి వెళ్లి చదవాలి..

లేదా

మనం అన్నీ పుస్తకాలూ కొనుక్కోవాలి అంటే చాలా ఖరీదు తో కూడుకున్న పని..

అందుకే ఈ తెలుగు గ్రంథాలయం...

ఈ సమూహం లో ప్రతీ తెలుగు పుస్తకాన్ని pdf రూపం లో అందించడం జరుగుతుంది...

వాటిని మీరు భద్రపరచుకుని ఎప్పుడయినా ఎక్కడయినా చదువుకొనవచ్చును...

( ఎప్పుడు చూసినా పుస్తకాలను పట్టుకుని ఉండే వాళ్లను

'పుస్తకాల పురుగులు' అని అంటుంటాం.

వీరే ఎక్కువకాలం బతుకుతారంట.

 యుఎస్ లోని యేల్ యూనివర్సిటీ చేసిన అధ్యయనంలో ఈ విషయం వెల్లడైంది.

సీరియస్ రీడర్స్ లకు ఆయుష్షు మాత్రం కచ్చితంగా పెరుగుతుందంట.

పుస్తకాలు అస్సలు చదవనివారు...

వారానికి కొన్ని గంటలు చదివేవారు...

అంతకన్నా ఎక్కువ చదివేవారు..
 మూడు విభాగాలుగా విభజించారు.

50 ఏళ్ల పాటు 3,635 మందిపై అధ్యయనం చేశారు.

ఈ అధ్యయనంలో అనేక ఆసక్తికరమైన విషయాలు వెలుగు చూశాయంట.

అసలు చదవని వారి కంటే వారానికి మూడు నాలుగు గంటలు చదివేవారు...రెండేళ్లు ఎక్కువగా బతుకుతారు.

అంతకంటే ఎక్కువ పుస్తకాలు చదివే వారు ఇంకా ఎక్కువకాలం బతికుతారని అధ్యయనంలో తేలింది. )

 క్రిందనున్న ఏదయినా లింక్స్  ను క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీరు సమూహం లో చేరవచ్చును..


సమూహం 1 :
https://chat.whatsapp.com/DHFeV9N0WUsH7AVZfKyYQy

సమూహం 2 :
https://chat.whatsapp.com/9qQPLaPPT2t5QiWUxVv1ph

సమూహం 3 :
https://chat.whatsapp.com/ECux0PGdaPO5NHBA88wn7F

సమూహం 4 :
https://chat.whatsapp.com/2zbGqklNJQjCnXJmnygmiR

సమూహం 5 :
https://chat.whatsapp.com/KULMdfk2JJvDev5AjSN2AS

సమూహం 6 :
https://chat.whatsapp.com/AyI2HpMHW2w88euweKVydo

సమూహం 7 :
https://chat.whatsapp.com/7jSX13FpONA0luPg0BX2KO

సమూహం 8 :
https://chat.whatsapp.com/D0g2CH3oWNSHCRJqyA11Jc

సమూహం 9 :
https://chat.whatsapp.com/Ax9Y15Jme3m3OX9LkV0eXO

సమూహం 10 :
https://chat.whatsapp.com/096vD6f2xnqKRSL2Lfvmnc

సమూహం 11 :
https://chat.whatsapp.com/3k3TjzbdQPJ6JeNkPbAuMC

సమూహం 12 :
https://chat.whatsapp.com/1BvO22DEysPHrjOadJ9PSF

సమూహం 13 :
https://chat.whatsapp.com/L8fWT27cnLH1npVTz7oH24

సమూహం 14 :
https://chat.whatsapp.com/3GF4VitT0LQ1mkeGVhGBg1

సమూహం 15 :
https://chat.whatsapp.com/4yzqo1CMgGrAL8aw1dv6Lh

సమూహం 16 :
https://chat.whatsapp.com/2qPddmB6lpKBp8U6SinlZs

సమూహం 17 :
https://chat.whatsapp.com/KjU8wQ8BXxe9NvcqwhkacB

సమూహం 18 :
https://chat.whatsapp.com/HUbmXpk8Fx9BsXX1goNW2l

సమూహం 19 :
https://chat.whatsapp.com/3ZBTW7zr9VSCVoKcpPmAr4

సమూహం 20 :
https://chat.whatsapp.com/6TZJoF9Roen6sMo0CTwAnM

సమూహం 21 :
https://chat.whatsapp.com/77nRjjuCUbO7KbDzSTCc21

సమూహం 22 :
https://chat.whatsapp.com/2BMkmEOWUie2GvKiGl2Qzy

సమూహం 23 :
https://chat.whatsapp.com/DKrSEUMMXVEFFBRxi0R3nW

సమూహం 24 :
https://chat.whatsapp.com/32333jO0mQbI210AKYrupK

సమూహం 25 :
https://chat.whatsapp.com/Aw5tlo18CZaEEHdhTJAKRE

----------------------------------------------------------------------------------


ధన్యవాదములు...

మీ రామ్ కర్రి
Blogger, Poet, Writter, Lyricist, Social Activist, Journalist , Entrepreneur, Tech Guru, Movie Director, Politician and Mostly Popularly konw to every one as a President of *Telugu Bhasha Samrakshana Vedika*


8096339900 , 9492089900


🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃


Youtube Channel Link :


one small step can change your life

మన అందరి జీవితానికి ఉపయోగపడే అద్భుతమయిన విషయాలను మన అందరి కోసం ఈ ఛానెల్ లో పొందుపరుస్తున్నాము...

మన జీవితానికి ఇది ఒక మలుపు లాంటిది...

మన లైఫ్ ని మార్చే ఒక సాధనం...

నేటి తరం వాళ్ళకి పాత తరపు విలువల్ని బోధించే గురువు...

ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలానే ఉంటుంది కానీ....

వాటి గురించి తెలుసు కోవాలి అంటే ముందుగా Subscribe చేసి Bell Button  ప్రెస్ చేయాలి...

అప్పుడు మీకు రోజుకి ఒక కొత్త విషయం గురించిన వీడియో మీకు కనిపిస్తుంది...

గమనిక : మనలో చాలా మంది అనుకుంటుంటారు.. ఇవి అన్ని మాకు తెలిసినవే అని కానీ మనకు అన్ని తెలుసు అనుకోవడం అవివేకం...  జీవితం మనకు కొత్త విషయాలను ఎప్పటికప్పుడు నేర్పిస్తుంది.. ఆ విషయాలను మనం తెలుసుకుని ఆచరణలో పెట్టాలి...
క్రింద ఉన్న ఈ లింక్ ద్వారా మన Change of Life Youtube Channel లోకి ప్రవేశించవచ్చు... ఇంకేందుకు ఆలస్యం Subscribe చేయండి..

 Channel Link 


Swami Vivekananda Real Speech


ఒక నిముషం... ఈ సందేశాన్ని మీ మిత్రులకు, బంధువులకు మరియు మీ యొక్క whatsapp Groups లలో కూడా share చేయండి ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా మన వాళ్లే కదా వాళ్ళకి కూడా లైఫ్ లో చేంజ్ అవసరం కదా ఒకసారి ఆలోచించండి మరి...

ధన్యవాదములు..

ప్రేమతో...
మీ రామ్

Blogger, Poet, Writter, Lyricist, Social Activist, Journalist , Entrepreneur, Tech Guru, Movie Director, Politician and Mostly Popularly konw to every one as a President of Telugu Samrakshana Vedika
Contact : 8096339900, 9492089900🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃


మనలో మార్పు కోసం..
మరియు
జీవిత పరమార్దం తెలుసుకోవడానికి..,
సహాయపడే 
కొన్ని అద్భుతమైన 
మంచి మాటలు...

౧.చిత్రాలతో కూడిన తెలుగు మంచి మాటలు వీక్షించాలి 
అనుకుంటే...
ఈ దిగువన వున్న లింక్ ని నొక్కండి...

http://ramkarri.blogspot.com/

౨.చిత్రాలతో కూడిన తెలుగు మంచి మాటల యొక్క PDF 
పుస్తకాన్ని దిగుమతి చేసుకోవడం కొరకు ఈ దిగువన వున్న లింక్ 
ను నొక్కి పొందండి..

https://goo.gl/3qkde9

 (లేదా )

https://goo.gl/lhz1LE 

౩.తెలుగు మంచి మాటల చిత్రాలు దిగుమతి కోసం 
ఈ దిగువన వున్న లింక్ ను నొక్కి పొందండి..

https://goo.gl/1ZHPhB 

నేటి మంచి మాటలు
(మనలో మార్పుకోసం)

https://archive.org/stream/HeartTouchingTeluguQuotes/Heart%20Touching%20Telugu%20Quotes%20By%20Ram%20Karri

Compiled By:
తెలుగు భాష సంరక్షణ వేదిక
www.telugusamrakshanavedika.com

Publishers:
రామ్ కర్రి పబ్లికేషన్స్,
రాయవరం, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఇండియా – 533346
Phone: 8096339900 , 9985228800, 
9492089900
www.ramkarri.com


🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁


ప్రాణదాత ఫౌండేషన్
Give the Gift of Life - Donate Blood

మిత్రమా ... 
రక్త దానం చేద్దాం ఆపదలో వున్న మన చాటి మనుషుల ప్రాణాలను రక్షించి మానవత్వం చాటుదాం ... 
ఇందు కోసం 
ప్రాణదాత ఫౌండేషన్ మీకు స్వాగతం పలుకుతుంది ... 

ప్రాణదాత ఫౌండేషన్ వెబ్సైటు లో రక్త దానం  చేసేయ్ వాళ్ళ వివరాలను మండలాలు మరియు జిల్లాల ప్రకారం పొందుపరుస్తాము.. 
మీరు రక్త దాత లు అయితే మీరు ఇందులో చేరండి.. అలాగేయ్ మీకు రక్తం అవసరం అయినప్పుడు ఈ వెబ్సైట్ లో ఇవ్వబడిన నంబర్స్ కి కాల్ చేసి పొందొచ్చు .. 

 మనం ఇప్పుడు ఒకరికి సహాయ పడితే...
మన ఆపద సమయంలో వేరొకరు మనకు సహాయ పడతారు... 

ప్రాణదాత ఫౌండేషన్
Give the Gift of Life - Donate Blood

Do You Need Voluntary Blood Donors
Contact : 8096339900


💉💉💉💉💉💉💉💉💉💉💉💉💉💉💉💉💉💉తెలుగు భాష సంరక్షణ వేదిక - సభ్యత్వ నమోదు :
--------------------------------------------------
ప్రపంచలో ఉన్న తెలుగు సోదర సోదరిమనులందరినీ ఒక తాటి పైకి తీసుకుని వచ్చి .., తద్వారా తెలుగు భాష యొక్క గొప్పదనాన్ని ప్రపంచ నలుమూలల చాటి చెబుతూ... మన తెలుగు భాష కి పునః వైభవాన్ని తీసుకురావాలనే ఉద్యేశం తో స్వచ్చందం గా స్థాపింపబడినదియే... 
మన ఈ తెలుగు భాష సంరక్షణ వేదిక.... ఇది మన అందరిది, మనం అందరం తెలుగు భాష ని సంరక్షించే సైనుకులం..
కావునా మీరు అందరు కూడా ఇందులో సభ్యత్వం పొంది మన భాషాభివృధికి కృషి చెయ్యగలరు అని కోరుకుంటున్నాము..
గమనిక : సభ్యత్వం పూర్తిగా ఉచితం కావునా ప్రతి ఒక్కరు సభ్యత్వం పొందవలసింది గా కోరుకుంటున్నాము..

ధన్యవాదములు

ఇట్లు..
తెలుగు భాష సంరక్షణ వేదిక
సభ్యులు...
+918096339900


https://goo.gl/RGEXN5👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻

Comments

 1. Sir, Send if navvula prapancham link is there...

  ReplyDelete
  Replies
  1. https://chat.whatsapp.com/4gbbApAy2rk7oTW9VlepkM

   Delete
 2. very greatful feeling on you ...Amazing JOB...keep going👍

  ReplyDelete
 3. You can join telugu whatsapp group online
  Join now

  ReplyDelete
 4. ఆలయ దర్శనం యాత్ర
  యాత్ర ప్యాకేజీలో చేరడానికి మరియు పంచుకోవడానికి ఇతర ఏజెన్సీని చూడండి

  https://chat.whatsapp.com/CnEtux5s7Y66rYuZI1LGXa

  ReplyDelete
 5. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

రామ్ కర్రి గురించి... ౹ About Ram Karri

WhatsApp Groups Links || Ram Karri